Φωτοδιαδρομή στο Γεφύρι της Σβόλιανης στην Αγία Σωτήρα Βοΐου και στο Πετρογέφυρο ή Πετσανιώτικο γεφύρι στην Τριάδα Βοΐου 13 /10/2016

Το Γεφύρι της Σβόλιανης στην Αγία Σωτήρα Βοΐου

 

 

Το Πετρογέφυρο ή Πετσανιώτικο γεφύρι στην Τριάδα Βοΐου