Φωτοδιαδρομή: Τρίκορφο , Καλλονή, Κυπαρίσσι, Άγιος Κοσμάς 12-4-2014

Aπό  Χρυσαυγή προς Τρίκορφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από μακριά το Δασύλλιο 

 

 

 

 

 

Έξω από την Καλλονή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απέναντι από το Τρίκορφο και την Καλλονή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Κυπαρίσσι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γεφύρι του Παπατάκη 

 

 

 

 

 

 

 

Από μακριά Τρίκορφο , Καλλονή, Κυπαρίσσι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Άγιο Κοσμά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Αγιος Κοσμάς , Κυπαρίσσι , Καλλονή, Τρίκορφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Βάθος  η κορφή του Αϊ Λιά 

 

 

 

Στο Βάθος ο Σινιάτσκος όπως φαίνεται, έξω από τον Άγιο Κοσμά  

 

 

 

Περιοχή Αγίου Κοσμά, Κυπαρίσσι, Καλλονή, Τρίκορφο