Φωτοδιαδρομή : Τρίκωμο, Μοναχίτι, φαράγγι της Πορτίτσας -Γεφύρι Καγκέλια- Κοσμάτι … Γρεβενά 28 -9-2016

Σήμερα κάναμε μια βόλτα με τον Πάτερ Χρυσόστομο στα Γρεβενά. Φύγαμε στις 1 το μεσημέρι και γυρίσαμε στην βάση μας στις 8 το βράδυ. Τώρα θα δούμε κάποιες φωτογραίες από την σημερινή μας διαδρομή, μέχρι να ετοιμαστούν τα βίντεο.

Θα συνεχίσουμε έτσι όσο βαστάν τα πόδια μας, αυτές τις διαδρομές…. στο Βόιο αλλά και σε άλλες  περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας… του όμορφου αυτού τόπου μας.