Φωτοδιαδρομή- Φθινόπωρο 2018 -Πραμόρτσα – Παρόχθιο (Συγκόλι)