Φωτοδιαδρομή: Ψιλοχιονισμένο αλλά αρκετά Παγωμένο Βόιο -Κορυφή -Λούβρη και μια στάση στην Ψιλή την Ράχη 22/1/2022

Ψιλοχιονισμένο αλλά αρκετά Παγωμένο Βόιο -Κορυφή -Λούβρη και μια στάση στην Ψιλή την Ράχη για να δούμε από μακριά το Τσοτύλι

Καλή Αντάμωση στο Βόιο