Φωτοδιαδρομη:Λευκαδι -Βροντή-Τσοτύλι 15-2-2014

Σήμερα Σάββατο 15 Φεβρουαρίου του 2014 το μεσημέρι βρεθήκαμε στην περιοχή του Τσοτυλίου, και είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια με πανοραμικές φωτογραφίες. Ακολουθήσαμε τον χωματόδρομο μετά την Ομαλή που μας πάει προς το Σταυροδρόμι ,το Λευκάδι, και την  Βροντή.

 Μετά και την λήψη των πανοραμικών, βγάλαμε και ορισμένες από την γύρω   περιοχή ακολουθώντας αυτόν τον χωματόδρομο και πηγαίνοντας προς το Λευκάδι, την Βροντή ,και τελειώσαμε την διαδρομή μας έξω από το Τσοτύλι.