Φωτοδιαδρομη :Μετά και την Β΄ στάση των Χαιρετισμών στην Κορυφή Βοΐου, πήγαμε και στο Τσοτύλι 14-3-2014