Χρόνης Νικόλαος -Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Νεάπολη Κοζάνης

Χρόνης Νικόλαος -Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Νεάπολη Κοζάνης

Ανταλλακτικά -Λιπαντικά

2ο Χιλιόμετρο Νεάπολης -Κοζάνης

τηλ : 2468023515. οικίας 2468022461

Κινητό : 6972936436