Στο Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Νεάπολης ο Προϊστάμενος Κος Τάκος Αθανάσιος βράβευσε τους Αριστούχους μαθητές Τζημόπουλο Φίλιππο -Παναγιώτη και Γλυκερία Γρηγορίου.

Στο Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Νεάπολης ο Προϊστάμενος Κος Τάκος Αθανάσιος βράβευσε τους Αριστούχους μαθητές Τζημόπουλο Φίλιππο -Παναγιώτη και Γλυκερία Γρηγορίου. Τους

Περισσότερα