Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ,ΤΟ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Κατά το 1870 ο μακαρίτης Στέφανος Νούκας, ιερομόναχος, καταγόμενος από το χωρίον Δράμιστα(Δάφνη Βοΐου), όστις απέθανεν εν Θεσσαλονίκη εις ηλικίαν

Περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΑΡΙΔΑΣ Ο ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ(ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ)

Μακεδονικός Αγώνας:Ο Αρίδας ο Αγωγιάτης από τη Σιάτιστα.(Του Παρασκευά Μηλιόπουλου) Σφύριζε ο βοριάς και δάγκανε, λυσσασμένο αγρίμι, στους στενούς δρόμους

Περισσότερα