Συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενήλικων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βοΐου

Συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενήλικων από το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βοΐου. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν κάνει αίτηση παλαιότερα

Περισσότερα