ΚΕΠΚΑ Δ. Μακεδονίας-Δελτίο Τύπου για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας

Από 01.07.2019 δόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ρύθμισης οφειλών των στεγαστικών

Περισσότερα