Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ιππικού συλλόγου Σιάτιστας «Άγιος Μόδεστος»

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ιππικού συλλόγου Σιάτιστας. Πρώτος και πιθανόν εκ νέου πρόεδρος εκλέχτηκε ο Γιώργος Μπζιώτης.

Περισσότερα

∆ήµος Βοΐου: Πρόσληψη 13 Ωρομίσθιων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη, Παιδεία & Πολιτισμός Δήμου Βοΐου” προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού µουσικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Περισσότερα