ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ

2011-10-05 15:41

Σύμφωνα με την απόφαση 213/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, οι πολίτες του Δήμου μπορούν να προσέρχονται μέχρι τις 30/11/2011 στα δημοτικά καταστήματα των κατά τόπων Δημοτικών Ενοτήτων, προκειμένου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους ή να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων οφειλών προς το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011.
Οφειλέτες που δεν θα προσέλθουν έως την άνω ημερομηνία για αποπληρωμή ή ρύθμιση των οφειλών τους, δεσμεύεται η φορολογική τους ενημερότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις(ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 293,47 Ευρώ χωρίς προσαυξήσεις).
Η αποπληρωμή των δημοτικών τελών συνδέεται άμεσα με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και είναι υποχρέωση όλων μας, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.