Τovoion Tv Δημοτικό Σχολείο Καλονερίου -Μικροκάστρου – Πρόγραμμα Erasmus KA2 -Χορεύοντας Παραδοσιακά 18/4/2019

We Explore our parthers Countries through their traditional dances

Τα Παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Καλονερίου -Μικροκάστρου στα Πλαίσια των δράσεων 

του Ευρωπαίου Προγράμματος Erasmus KA2 με τίτλο :

» Digital Competences and soft skills for the better future»

Χορεύουν παραδοσιακούς χορούς των συνεργαζόμενων κρατών αλλά και της χώρας μας .

2ο Βίντεο μικρότερης διάρκειας