Τovoion Tv Εγκαίνια εκλογικού κέντρου Σιάτιστας συνδυασμού «Βόιο Υπεύθυνα Μαζί»του Υποψηφίου Λάζαρου Γκερεχτέ 20/4/2019