Τovoion Tv Καλοκαιρινή Εκδήλωση 2016 ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Βοΐου Μέρος Β’

Η Έκτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Βοΐου παρουσιάζει ένα νοσταλγικό ταξίδι στις

“Γεύσεις ” και “τα αρώματσ , “τα τραγούδια” της Μικράς Ασία και του Πόντου .

Οι Μικρασιάτες και Πόντιοι Πρόσφυγες στην οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστική καλλιέργεια της Ελλάδος .