Τovoion Tv Στο σπίτι του Πατρός Ελευθερίου στην Ασπρουλά Βοΐου 15-12-2015