4 Νοεμβρίου 1912- 22 “100” Χρόνια από τα ελευθέρια της Σι’άτιστας. Μπόντας Γεώργιος