Επαναλειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ενημερώνει  το καταναλωτικό κοινό καθώς και τους εκθέτες (επαγγελματίες και παραγωγούς) , ότι πλέον οι λαϊκές αγορές του Δήμου  Βοΐου , τίθενται σε λειτουργία με βάση την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89Β/16-1-2021).

Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν 

η λαϊκή αγορά ΝΕΑΠΟΛΗΣ την ΠΕΜΠΤΗ,

η λαϊκή αγορά ΕΡΑΤΥΡΑΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και

η λαϊκή αγορά ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ το ΣΑΒΒΑΤΟ.

Δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές της ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ( Χώρας και  Γεράνειας )  που είναι σε αναστολή σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3068 ΚΥΑ (ΦΕΚ 94Β/16-1-2021).

Επαναδραστηριοποιούνται και οι εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση – υπόδηση κτλ).

Σύμφωνά με το αρθ,6 παρ.5. οι εκθέτες που έχουν έδρα το Δήμο Εορδαίας, την Kοινότητα Σιάτιστας Βοίου και την Κοινότητα Κρόκου Κοζάνης, για τη μετακίνηση τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ταχέων αντιγόνου δοκιμασιών (rapid test) έως τρεις μέρες νωρίτερα .

Τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν είναι :

Είναι υποχρεωτική η χρήση της μη ιατρικής μάσκας, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για το καταναλωτικό κοινό. Παρακαλούμε το καταναλωτικό κοινό να τηρεί αποστάσεις 1,50μ τουλάχιστον και να μη σχηματίζει ουρές άνω των 5 ατόμων.

Οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως. Οι εκθέτες, επίσης, πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά .Σε διαφορετική περίπτωση η  μη συμμόρφωση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου Βοΐου.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε(5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Στους χώρους, των λαϊκών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.