Εργαστήρι Βυζαντινών αγιογραφιών Θωμά Ξανθόπουλου.

Εργαστήρι Βυζαντινών αγιογραφιών Θωμά Ξανθόπουλου.
Τοιχογραφίες εκκλησιών – φορητές εικόνες κατά παραγγελία.
Τηλ. Επικοινωνίας : 6942234040