Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας Ξεκίνησε η νέα κατηχητική χρονιά. Αγιασμός για τα μεγάλα παιδιά την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗς ΠΕΡΙΟΔΟΥ

γαπητοί δελφοί

Μέ τή χάρη το Θεο ξεκινάει πό σήμερα νέα Κατηχητικ περοδος τς κκλησιαστικς χρονις μας. Ο ποιμένες τς κκλησίας ξαναπέρνουν στά χέρια τό λέτρι γιά νά ργώσουν καί νά σπείρουν τό λόγο το Θεο στίς ψυχές μικρν καί μεγάλων.

Εναι ξιοσημείωτο τι διος Χριστός παρομοίωσε τόν λόγο του μέ τό σπόρο καί τίς ψυχές μας σάν χωράφι πνευματικό ες τό ποο θά πέσει σπόρος. Τό ν θά φυτρώσει ξαρτται πό τό ν καρδιά μας εναι γ γαθή σκληρή σάν πέτρα.

Τήν σκληρότητα τς καρδις τήν δημιουργε γωϊμός μας πού μς κάνει νά πορρίπτουμε τό Θεό καί τό λόγο Του καί νά θεοποιομε τόν αυτό μας. ντίθετα ταπεινός νθρωπος εναι πρόθυμος νά δεχθε καί νά μπιστευθε τό λόγο το Χριστο καί νά τόν καλλιεργήσει μέσα στήν καρδιά του.

διαίτερα προσοχή τς κκλησίας στρέφεται πρός τά παιδιά καί τούς φηβους καί τούς νέους νθρώπους. πρτος λόγος εναι γιατί Χριστός ζητάει πό τούς γονες νά κτρέφουν, δηλαδή νά μεγαλώνουν τά παιδιά τους ν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Παιδεία καί νουθεσία Κυρίου εναι νά ξηγήσουμε στά παιδιά μας μέ πιό τρόπο τά  συμβουλεύει Χριστός νά ζήσουν

γάπη πίσης το Χριστο γιά τά παιδιά καί τούς νέους Τόν κάνει νά παιτε καί νά παραγγέλει: «φστε τά παιδιά νά λθουν κοντά μου καί μήν τά μποδίζετε».

σοι πό σς εσθε γονες καί χετε παιδιά πρέπει νά ξετάσετε άν τά μεγαλώνετε ν παιδεία καί νουθεσί Κυρίου καί άν τά δηγετε στό Χριστό πουδήποτε λλο κτός πό τό Χριστό.

Σάν γονες χετε διαίτερη ελογία νά χετε παιδιά, λλά καί μεγάλη εναι εθύνη σας γιά τόν τρόπο πού θά μεγαλώσουν καί πς θά ξελιχθον.

ταν βαπτίσατε τά παιδιά σας μικρά κκλησία μπιστεύθηκε καί σς τούς γονες καί τόν νάδοχο πού πιλέξατε τι θά νταποκριθετε στήν εθύνη σας νά μεγαλώσετε τά παιδιά σας κατά Χριστόν. κκλησία σέ ατό σας τό ργο ρχεται νά σς βοηθήσει. Προσφέρει στά παιδιά σας τήν δυνατότητα, νάλογα μέ τήν λικία τους νά νταχθον στίς νάλογες κατηχητικές συνάξεις μέ σκοπο νά γνωρίσουν τόν Χριστό, τόν λόγο καό τό ργο του καί νά ντιμετωπίσουν τή ζωή τους, τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα τους μέ τόν Χριστό δίπλα τους καί μέ δηγό τό θέλημα Του καί τήν λήθεια Του.

Χριστός μς επε τι κενος εναι « δός, λήθεια καί ζωή». άν τί πιστεύετε ατό τότε θά καταλάβετε τόσο  τόν χρειάζονται τόν Χριστό τά παιδιά σας. Φοβστε τά παιδιά σας νά μεγαλώσουν κοντά στόν Χριστό; Μήπως νομίζετε τι Χριστός εναι πικίνδυνος γιά τά παιδιά σας; Εναι ρα γαπητοί, πού λοι πρέπει νά πάρουμε τίς εθύνες μας.

Νομίζω τι ξέρετε καλά τούς κινδύνους καί τίς παγίδες πού πειλον τά παιδιά σας. Τά παιδιά εναι σήμερα μεγάλη γορά πό τήν ποία λοι ο»πάσης φύσεως πονηροί προσπαθον νά ψωνίσουν κμεταλλευόμενοι τήν πειρία τους, τήν πιπολαιότητά τους, τήν πιθυμία τους νά γνωρίσουν τήν ζωή. Δέν μπορομε λοιπόν νά φήσουμε τά παιδιά μας νοχύρωτα.

Εναι πολλά τά παιδιά μας πού χουν πέσει στήν παγίδα τν ναρκωτικν. Εναι πολλά τά παιδιά μας πού χουν λάθος πρότυπα. Εναι πολλοί καί ο γονες πού ντί νά βοηθον τά παιδιά τους τά μπερδεύουν. κούσατε πρόσφατα τό παιδάκι πού ατοκτόνησε ξ ατίας κάποιων συμμαθητν του. Ατά τά παιδιά εχαν γονες, λλά π’τι φάνηκε μπερδεμένους γονες, γονες πού πρόσφεραν λάθος γωγή στά παιδιά τους. Τά λάθη στήν γωγή τν παιδιν γίνονται λέθρια καί προκαλον τήν καταστροφή.

κκλησία ρχεται μέ πολλή γάπη νά σταθε κοντά στά παιδιά σας καί μέ κάθε τρόπο, μέ τήν Κατήχηση, τήν ψυχαγωγία, τίς κδρομές, τίς φιλικές συναντήσεις, νά τούς βοηθήσει νά γνωρίσουν τόν Χριστό καί νά Τόν βάλλουν θεμέλιο στή ζωή τους. Ο νορίες μας μέ κανά στελέχη, Κατηχητές καί Κατηχήτριες, εναι τοιμες νά τά γκαλιάσουν καί νά τούς προσφέρουν λήθεια καί ζωή. νημερωθετε καί συμβουλεύσατε τά παιδιά σας νά μετέχουν σέ ατές, δηγεστε τά παιδιά Σας στόν Χριστό.

Σς συμβουλεύω μέ πατρική γάπη νά νημερωθετε γιά τίς Κατηχητικές Συνάξεις γιά μικρούς καί μεγάλους στίς νορίες Σας καί Σς πενθυμίζω τι πως κάθε χρόνο θά λειτουργήσει στήν Μητρόπολη μας μάδα Θεολογικο Προβληματισμο πού γίνεται στό κτίριο τς Μητροπόλεως κάθε Δευτέρα βράδυ στίς 9 μ.μ.

Εχόμενος σπορά το λόγου το Θεο νά βρε νταπόκριση στίς καρδιές Σας, διατελ

Μετά τς νΚυρί γάπης

πίσκοπος Σας