ΑΓΙΑΣΜΑ ΒΟΪΟΥ-Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑΣΜΑ ΒΟΪΟΥ-Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.                                                             

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ                                                    

ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ¨ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ¨ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                     

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ-Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ