ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣ (ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΛΑ)

ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣ  (ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΛΑ)                                                              
Πηγή: Αναστασίου Δάρδα: Τα Μοναστήρια της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης