ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΑΣΥΛΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΟ                                                            

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ                                                      

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                    

ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                                      

ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ