ΛΕΥΚΑΔΙ ΒΟΪΟΥ:ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟ 1975

ΛΕΥΚΑΔΙ ΒΟΪΟΥ  ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                                              

Βασικά είναι μια Κυριακή στην εκκλησία τον καιρό που είχαμε τον παπα-Σταύρο Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σωτήρη Χρυσοστομίδη που είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για να μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο