ΜΟΡΦΗ ΒΟΪΟΥ:ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ,Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ                                                            
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ                                                      
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ                                                    
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                                     

 

ΜΟΡΦΗ ΒΟΪΟΥ-ΛΕΥΚΩΜΑ