ΟΜΑΛΗ ΒΟΪΟΥ:ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΟΜΑΛΗ ΒΟΪΟΥ-ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ                                                              

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ