Δελτίο Τύπου για ένταξη των δημόσιων έργων στο πρόγραμμα Αλιείας της ΑΝΚΟ

Ένταξη επτά (7) έργων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ της ΑΝΚΟ 

Τις αποφάσεις ένταξης επτά (7) έργων Δημόσιου χαρακτήρα υπέγραψε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΑΝΚΟ, κος Τσιούμαρης Γρηγόρης, Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο : «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ως Ενδιάμεσος Φορέας. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 632.978,00€ με 100% επιχορήγηση και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  (ΕΤΘΑ). Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 30-6-2023.

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ19.964,00
2ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ287.800,00
3ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΙΤΟΥΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ21.914,00
4ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ70.680,00
5ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ24.800,00
6ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ” ΤΟΥ Τ.Δ. ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ170.000,00
7ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ37.820,00