Υποβολή προτάσεων-αιτήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στην αξιοποίηση των μέτρων και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που παρέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μέσα από μια σειρά έργων και στοχευμένων εργασιών για τον δασικό πλούτο, προχώρησε συντονισμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με την υποβολή έντεκα (11) αιτήσεων – προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα οι Δασικές Υπηρεσίες του φορέα, κάτω από ένα σωστά μελετημένο και οργανωμένο σχεδιασμό, εξειδίκευσαν τα έργα ύψους 3.508.401,09 εκατ. ευρώ για τα οποία αιτήθηκαν τη χρηματοδότησή τους στα Υπομέτρα 8.3 & 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και τα οποία αφορούν στην πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Εργασίες βελτίωσης βατότητας και κατασκευής τεχνικών έργων σε οδικά δίκτυα δημοσίων δασών καθώς και εργασίες καταπολέμησης του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε δάση και δασικές εκτάσεις υπό προσβολή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη συνολική πρόταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο βαθμός ετοιμότητας των Δασικών Υπηρεσιών, η γνώση του αντικειμένου καθώς και η στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειο Μιχελάκη, αποτέλεσαν τα εχέγγυα για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής στρατηγικού χαρακτήρα με καίριες παρεμβάσεις κάτω από το πρίσμα της προστασίας και διαφύλαξης των δασών, του εθνικού αυτού πλούτου.

Η ανάπτυξη των δασικών περιοχών και η βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, στηρίζονται από πρωτοβουλίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δήλωσε ο κ. Βασίλειος Μιχελάκης με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τονίζοντας το ρόλο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αγαστής συνεργασίας που υπάρχει με τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και το προσωπικό όλων των βαθμίδων των Δασικών Υπηρεσιών,  οι οποίες ως συνοδοιπόροι σε δύσκολους μάλιστα καιρούς, ανταποκρίθηκαν άμεσα και διαμόρφωσαν την πρόταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανά Δασική Υπηρεσία, με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Επίσης τέσσερις (4) προτάσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 1.131.287,54 εκατ. ευρώ, έχουν υποβληθεί στο υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 201-2020 από Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Οι υποβληθείσες αιτήσεις-προτάσεις προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναλυτικά ανά οργανική δασική μονάδα και Δήμο,  παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Α/ΑΥΠΗΡΕΣΙΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣΔιάνοιξη Δασικής Αντιπυρικής οδού “λόφος Βυζαντινού κάστρου Σερβίων-Επ. Οδ. Σερβίων – Καστανιάς”225.421,098.3.1
2Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑντιπυρική προστασία των Αναδασώσεων Πεύκης του Δημοσίου Δάσους Βιτσίου ΠΕ Φλώρινας727.880,008.3.1
3ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜελέτη εργασιών καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές του Δήμου Ζαγορίου ΠΕ Ιωαννίνων73.000,008.3.2
4Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑνακατασκευή καταστρώματος σε δασικούς δρόμους στα δημόσια δάση Ν. Γρεβενών220.000,008.3.1
5Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΚατασκευή τεχνικών έργων δασικού συμπλέγματος τκ Κρανιάς74.400,008.3.1
6Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων σε ρέματα με μεγάλη στερεοπαροχή κλπ δημοσίων δασικών συμπλεγμάτων του Ν. Καστοριάς72.200,008.3.1
7ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΣυντήρηση-βελτίωση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών Λάιστας Σκαμνελίου-Ηλιοχωρίου950.000,008.3.1
8ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΣυντήρηση-βελτίωση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών Παλαιοπύργου-Δ. Πωγωνίου500.000,008.3.1

9

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Επικαιροποίηση μελέτης “κατασκευή τεχνικών έργων στο δασικό δρόμο Ράχη Φαρμάκη-Μαύρη Πέτρα-Ρέμα Κοντογιάννη του Δημοσίου Δάσους Βοβούσας 

225.000,00

8.3.1

10

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Επικαιροποίηση μελέτης “κατασκευή τεχνικών  σε δασικούς οδούς του συμπλέγματος δημοσίου δάσους Φλαμπουραρίου

305.000,00

8.3.1

11

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου  Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων δικαιοδοσίας Δ/νσης Δασών Καστοριάς για αντιπυρική προστασία

135.500,00

8.3.1

ΣΥΝΟΛΟ 2

3.508.401,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1+2

3.508.401,09

Α/Α 

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Καθαρισμός και δασοκομικοί χειρισμοί στη δημοτικό δάσος Λούτσας

185.787,54

8.3.1

2

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Προστασία και ανάδειξη του δημοσίου δάσους κοινότητας Θεσπρωτικού

498.500,00

8.3.1

3

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Αντιπυρική προστασία διάνοιξη και βελτίωση βατότητας βασικού οδικού δικτύου στο δημόσιο και δημοτικό δάσος Φιλιππιάδας

270.000,00

8.3.1

4

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας Δημοτικού δάσους Καρπερού, Δ. Δεσκάτης ΠΕ Γρεβενών

177.000,00

8.3.1

ΣΥΝΟΛΟ 

1.131.287,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 8.3

4.639.688,63