Άρχισαν οι εγγραφές για την Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Άρχισαν οι εγγραφές για την Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας.

Δείτε το βίντεο ΔΡΟΜΟΣ Η ΑΓΑΠΗ του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας στο https://youtu.be/LwLf9haKKko 
Σας στέλνουμε συνημμένη και τη σχετική αίτηση.
Για οποιαδήποτε ερώτηση τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου είναι:Τηλ. και φαξ 2465023461, email: mail@gym-mous-siatist.koz.sch.gr και mousikoscholeiosiatistas@gmail.comΤαχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Παύλου Μελά, 50300, Σιάτιστα

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

……../……../2020

Αρ. Πρωτ.: ……..…….

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ

Υπεύθυνη Δήλωση:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οδός Αριθμός Τ.Κ. Συνοικία Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα 

όπου υπάγεται η συνοικία

Ο/Η Δηλών/ούσα

(υπογραφή)