Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στην Νεάπολη Βοΐου στις 2/6/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 2η  του μηνός Ιουνίου   του έτους  2018 ημέρα Σάββατο και  ώρα  18.00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου στη Νεάπολη για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Ενημέρωση – συντονισμός δράσης συμμετοχής, στη συγκέντρωση που οργανώνει η Επιτροπή των δύο μεγάλων Συλλαλητηρίων (Θεσσαλονίκης – Αθήνας), για το θέμα της Μακεδονίας μας. – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

2

Λειτουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στο Στρατόπεδο ΠΟΡΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, στη Νεάπολη – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης