ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις κατά των στοιχείων της ανάρτησης στο Κτηματολόγιο.

Ξεκινά την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων στο Δήμο Βοΐου αλλά και σε Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης.

Οι ιδιοκτήτες τις τελευταίες ημέρες έλαβαν ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από αυτούς και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία της Κτηματογράφησης δεν αντιστοιχούν στα αληθινά στοιχεία της ιδιοκτησίας τους.

Έτσι, μπορεί να παρατηρηθεί εσφαλμένη αναγραφή δικαιώματος (κυριότητα αντί ψιλή κυριότητα), εσφαλμένη περιγραφή ή εντοπισμός ακινήτου, εσφαλμένο ποσοστό δικαιώματος (εξ αδιαιρέτου κυριότητα αντί για πλήρης) εσφαλμένα στοιχεία ταυτότητας ή και προβλήματα στην ιδιοκτησία ακινήτων λόγω Δασικών Χαρτών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία (κάτοικοι εσωτερικού) και προθεσμία 4 μηνών (κάτοικοι εξωτερικού) να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεμελιώνουν. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Κατσαούνης Ν. Κων/νος
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος