Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των τμημάτων του Κατηχητικού της ενορίας Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας λόγω κορωνοϊού