Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης: Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου

boiaki estia thesnikisΗ σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης:
Πρόεδρος : Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος : Θεοδώρα Λειψιστινού
Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Βενέσης
Ταμίας: Ζωή Τσαρσιώτου
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Τσότσος
Μέλος: Θεολόγος Λιοτόπουλος
Μέλος: Κων/νος Τσώνης