Δήμος Βοΐου:«Αίτηση για χορήγηση Άδειας Χρήσης Πεζοδρομίου έτους 2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: «Αίτηση για χορήγηση Άδειας Χρήσης Πεζοδρομίου έτους 2019»

Παρακαλούνται οι Ιδιοκτήτες Καταστημάτων Εμπορικών & Υ.Ε. του Δήμου Βοΐου που επιθυμούν να κάνουν χρήση πεζοδρομίου, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και δεν έχουν καταθέσει ακόμα αίτηση, να προσέλθουν στα αρμόδια γραφεία του δήμου της κάθε Δ.Ε. για να τακτοποιήσουν το θέμα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:
Α. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας ή της Γνωστοποίησης της Άδειας Λειτουργίας

Κ.Υ.Ε. καθώς και της πράξης πρόσθετου προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υπάρχει.

Β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας . Γ. Βεβαίωση ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ στο Δ. Βοΐου.

Οι ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε. θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν :
Δ. Κάτοψη του χώρου με σχεδιασμένη τη διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, τον χώρο κατάληψης, τις διαστάσεις του πεζοδρομίου.

Επίσης θα πρέπει ο μηχανικός να βεβαιώνει και για το ελεύθερο πλάτος όδευσης καθώς και το ελεύθερο ύψος όδευσης.

Ο Αντιδήμαρχος

Τσαρτσαμπαλίδης Γ