Δήμος Βοΐου: Πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Βοΐου για υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Φ 68/Τεύχος Α/20 Μαρτίου 2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μας δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απαλλάξουμε επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού και δεν κάνουν χρήση παρωχημένου κοινόχρηστου χώρου, από τα αναλογούντα τέλη, καθώς και το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Γι’ αυτό καλούμε τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου μας να προσέλθουν στα Δημοτικά Καταστήματα Σιάτιστας, Νεάπολης, Τσοτυλίου και Πενταλόφου για να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, λογαριασμό της ΔΕΗ και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα κατά τόπους γραφεία-υπηρεσίες του Δήμου:
1. Σιάτιστα: Δανόγλου Βασιλική τηλ.:24653 50112
2. Νεάπολη: Πάντου Μιχαήλ τηλ.:24683 50216
3. Τσοτύλι: Χατζιόπουλος Αριστοτέλης τηλ.:24683 50116
4. Πεντάλοφος: Καρούτας Θεοτόκης τηλ.:24680 41216
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

sierafm.gr