Δήμος Βοΐου Ανακοίνωση για δηλώσεις βοσκής 2016 για την Περιοχή Σάτιστας – Ασκίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΣΚΗΣ 2016 ΓΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΙΟ
Καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας (Σιάτιστα – Μικρόκαστρο – Παλαιόκαστρο – Δαφνερό) και της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου (Εράτυρα – Καλονέρι – Γαλατινή – Σισάνι – Πελεκάνος – Νάματα) να προσέλθουν στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα για την υποβολή της δήλωσης βοσκής για το έτος 2016.
Απαραίτητα δικαιολογητικά αντίγραφο δήλωσης 2016 (3 πρώτες σελίδες) ή μητρώα αιγοπροβάτων – βοοειδών.
Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης λήγει στις 10 Ιουλίου 2016.