Δήμος Βοΐου: Απαλλαγή όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία, από την καταβολή Δημοτικών Τελών και Μισθωμάτων για τα ακίνητα του Δήμου

Δήμος Βοΐου: Απαλλαγή όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία, από την καταβολή Δημοτικών Τελών και Μισθωμάτων για τα ακίνητα του Δήμου

Ο Δήμος Βοΐου αξιοποιώντας στο έπακρον τις δυνατότητές του, συμβάλλει στο μέγιστο στην στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί λόγω της επιβολής των εκτάκτων μέτρων λόγω κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τις αριθμ. 27/2021 και αριθμ.28/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας αποφασίστηκε: 

Α) Η απαλλαγή σε ποσοστό 100% των πληττόμενων επαγγελματιών για δημοτικά τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ενοικίασης των κοινόχρηστων χώρων, για ένα χρόνο (από το διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021).

Β) Η απαλλαγή σε  ποσοστό της τάξεως 50% του τέλους λαϊκής αγοράς, για τους παραγωγούς και πωλητές των λαϊκών αγορών, για το χρονικό διάστημα από 16 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Γ) Η απαλλαγή καταβολής των μισθωμάτων και χαρτοσήμου (3,6% ), τόσο των επαγγελματικών μισθώσεων των ακινήτων του Δήμου όσο και των κυλικείων που λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων:

α) σε ποσοστό 40% για το χρονικό διάστημα από τις 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15 Οκτωβρίου 2020 και

 β)σε ποσοστό (100%) για το χρονικό διάστημα μεταξύ 16 Οκτωβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2020,(πρόκειται για τις επιχειρήσεις που περιόρισαν ή διέκοψαν  υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού).

Ο Δήμος Βοΐου στέκεται εμπράκτως στο πλευρό των πληττόμενων από την πανδημία επαγγελματικών κλάδων, από το πρώτο κύμα της πανδημίας έχοντας πάρει μία σειρά μέτρων στήριξης  με την προηγούμενη ανάλογη υπ.αριθμ.149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και πρόκειται να επανέλθει με νεότερη απόφαση στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων για το υπολειπόμενο διάστημα που θα διαρκέσουν τα μέτρα.