Δήμος Βοΐου – Δημόσια συνεδρίαση την 19η του μηνός Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 19η του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
2
Αδελφοποίηση με το σύμπλεγμα Κοινοτήτων, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Ζωοπηγή, Άγ. Κων/νος και Άγ. Παύλος, Λεμεσού Κύπρου.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
3
Έγκριση Ισολογισμού εκκαθάρισης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Σφαγείου Επαρχίας Βοΐου – Ανάληψη τυχόν υποχρεώσεων των οφειλών της από το Δήμο- Μεταβίβαση του ακινήτου (σφαγείου) στον Δήμο.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία Αντιδήμαρχος.
4
Αποδοχή επιχορήγησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία, Αντιδήμαρχος.
5
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία, Αντιδήμαρχος.
6
Στήριξη οικονομικά αδυνάτων κατοίκων. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία, Αντιδήμαρχος.
7
Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία, Αντιδήμαρχος.
8
Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχων στην Αθήνα και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία Αντιδήμαρχος.
9
Εφαρμογή Δικαστικής Απόφασης – Εξωδικαστικός Συμβιβασμός. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία Αντιδήμαρχος.
10
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γλυκερία Αντιδήμαρχος.
11
Έγκριση 2ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου 2016. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: “’Ιδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Μπούρινο’’. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ’’. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Μολόχας».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Βυθού».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Χρυσαυγής».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην περιοχή του γηπέδου Γαλατινής».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
18
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοίου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
19
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Δρυοβούνου ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
20
Έγκριση του πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και οριστικής παραλαβής της προμήθειας: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
21
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015.- Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Δ.Σ.
22
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Δ.Σ.
23
Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.
24
Έγκριση αποφάσεων ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.
25
Τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου στη Δαμασκηνιά, υπέρ των Πεσόντων Μακεδονομάχων στη μάχη της Οσνίτσανης – Διάθεση σχετικής πίστωσης.. -Εισηγητής ο κ. Τσαρχάς Ι. Αντιδήμαρχος.
26
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στην ΤΚ Πελεκάνου με το τίτλο: «Μέρες Γιορτών “Πέλεκον” – Διάθεση σχετικής πίστωσης. – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Αντιδήμαρχος.
27
Δάσωση περιοχής Φαρδυκάμπου της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Αντιδήμαρχος.
28
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου» (ΔΕΥΑΒ). – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ.
29
Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Λυσσαρίδης