Δήμος Βοΐου : Δημόσια Συνεδρίαση την 20η του μηνός Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 20η του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
2
Διοργάνωση εκδηλώσεων – ψήφιση πιστώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
3
Διαγραφές οφειλών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Βοΐου κ. Λαμπρόπουλου Δ. στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
5
Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
6
Αποδοχή της αρ. 4408/03-10-2016 Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 384047 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
7
Ένταξη νέου έργου του Δήμου Βοΐου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9
‘Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σχολικών μονάδων στη ΔΕ Σιάτιστας του Δ. Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Τ.Δ. Παλαιοκάστρου και διαμόρφωση σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δαμασκηνιάς». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης και ξύλινης οροφής ΙΝ Αγίας Παρασκευής Αυγερινού». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις λόγω καθιζήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15Χορήγηση παράτασης της σύμβασης χρησιδανείου με την ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση) Α.Ε. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.16Κοπή και αντικατάσταση τεσσάρων δένδρων που βρίσκονται στο παρτέρι, νότια των μνημείων της πλατείας 4ης Νοεμβρίου, περιοχή Γεράνεια της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.17Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Δήμο Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.18Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από πλανόδιους παραγωγούς. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.19Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.20Μίσθωση μηχανημάτων για τις εργασίες αποχιονισμού των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων και οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2016-2017. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκη Π. Δ.Σ.21Έγκριση αποφάσεων της ΔΗΚΕΒΟ περί τροποποίησης του προϋπολογισμού. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκη Π. Δ.Σ.
22
Καταρχήν έγκριση εκποίησης δημοτικής έκτασης, στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης.- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
23
Καταρχήν έγκριση ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου με αντίστοιχο ιδιωτικό, στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης.- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ..
24
Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 239/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
25
Αίτηση της Επιτροπής Αγώνα, κατά της τοποθέτησης αιολικών στο Μπούρινο.
26
Αιτήσεις.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Λυσσαρίδης