Δήμος Βοΐου: Δημόσια Συνεδρίαση την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ασκίου (περιοχή Αγ. Κυριακή – Καλονερίου) του Δήμου Βοΐου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2017. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
2
Καταρχήν έγκριση ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου με αντίστοιχο ιδιωτικό, στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης.- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ..
3
Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Βοίου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη από 1-3 Δεκεμβρίου 2016. – Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
4
Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 30.000,00 €, από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), έτους 2016, ΣΑΕ 039. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
5
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου, τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
6
Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
7
Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών προς τρίτους, λόγω παραγραφής.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
8
Εκμίσθωση κοινοτικού ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
9
Πληρωμή οφειλών της υπό εκκαθάριση της ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
10
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου για τη συμμετοχή του, στο Συνέδριο – Ελληνοκινεζικό Forum Συνεργασίας, στο πλαίσιο της Αμφικτυονίας των Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
11
Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στην έκθεση τουρισμού GREEK TOURISM EXPO (Αθήνα, 25-27/11/2016). – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
12
Έγκριση της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση FILOXENIA. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.
13Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων & διάθεση πιστώσεων. Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος. 14Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 354/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Καθορισμός ανωτάτου ορίου δαπανών κινητής τηλεφωνίας αιρετών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.15Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.16Αποδοχή της αρ. 5460/10-11-2016 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Προμήθεια παροχομέτρων για τις δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Βοΐου» με κωδικό ΟΠΣ 5000867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.17Αποδοχή της αρ. 5465/10-11-2016 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου» με κωδικό ΟΠΣ 5000772 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.18Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την υλοποίηση του έργου: «Σύνδεση καταναλωτών με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές «Μπούνος», «Αη-Γιάννης», «Δούκα», «Αγίου Γεωργίου» και στην κεντρική οδό Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.19Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση του αγροιτκού δρόμου από Σιάτιστα στο λόφο Καπιτσίνη». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.20Έγκριση σύνταξης Πράξης Εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του Ν.1337/83 στα Ο.Τ.99, Ο.Τ.101 και Ο.Τ.102.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.21Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου και αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ. 269.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.22Ανανέωση παραχώρησης έκτασης 1.662,68 τ.μ.του Ο.Τ. 233 Σιάτιστας από το Δήμο Βοΐου στο Γενικό Νοσοκομείο “Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο” για την ανέγερση κτιρίου του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.23Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος (7η). – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
24
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Μπούρινο». Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
25
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γλυκοκερασιάς». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
26
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΜΑΛΗΣ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
27
Λήψη απόφασης για την διαγραφή επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
28
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χρονικού διαστήματος υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
29
Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές των σχολικών μονάδων του Δήμου Βοΐου Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. – Εισηγητές οι κ. κ. Χατζής Ι και Δόρδας Χ. Δ.Σ.
30
Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στην εγκεκριμένη Πράξη: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) -Νέα Φάση», κωδικό ΟΠΣ 5002212. – Εισηγητής κ. Δόρδας Χ. Δ.Σ.
31Λήψη απόφασης, για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σιάτιστα. – Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.32
Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Λυσσαρίδης

PAGE \* MERGEFORMAT 1

EMBED PBrush