Δήμος Βοΐου: Διαχείριση απορριμμάτων και διασφάλιση της δημόσιας υγείας

Ο Δήμος Βοΐου λαμβάνοντας υπόψη, τις ιδιαίτερες συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού, εφιστά την προσοχή στους πολίτες του στα ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων και παρακαλεί για την τήρηση των παρακάτω, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και παράλληλα η προστασία των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας.

Να κλείνετε επιμελώς τις σακούλες των απορριμμάτων, να τις τοποθετείτε μέσα στους κάδους και όχι έξω από αυτούς.
Χρησιμοποιημένες μάσκες και γάντια να απορρίπτονται στους κάδους αφού προηγουμένως σφραγιστούν μέσα σε σακούλες.

Σε καμιά περίπτωση δεν ανακυκλώνουμε μάσκες και γάντια.

Να τηρείτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής κατά το άνοιγμα των κάδων.
Αυτή την περίοδο παρακαλείσθε να μη βγάζετε ογκώδη απορρίμματα.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας