Δήμος Βοΐου -Επιστροφή σε δικαιούχους Κτηνοτρόφους των διπλοεισπραχθέντων τελών

Θέμα: Επιστροφή σε δικαιούχους Κτηνοτρόφους των διπλοεισπραχθέντων τελών

      Η Οικονομική υπηρεσία,  έχει ξεκινήσει ήδη την σταδιακή επιστροφή των διπλοκαταβεβλημένων τελών και δικαιωμάτων βοσκής του 2017 προς τους δικαιούχους. Με ισχυρό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες μας, ερχόμαστε έπειτα από 3 έτη για να επαναφέρουμε την ορθή εικόνα στο εν λόγω ζήτημα.

Η συγκεκριμένη πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, παρά την οικονομική δυσχέρεια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος.

Η επιστροφή των δικαιωμάτων αυτών γίνεται σταδιακά, ανά κοινοτικό διαμέρισμα, με πίστωση των οφειλόμενων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι ΔΕΝ χρειάζεται να προσέλθουν στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα. 

                                                                                                ΑΠΟ  ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Μαγιάγκας Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών