Δήμος Βοΐου : Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βοΐου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.)  του Δήμου Βοΐου ως φορέας υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2018-2019, ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στη δομή  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, με τη διαπίστευση του TAXISnet, από 14/06/2018 έως 03/07/2018. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην ΕΕΤΑΑ έως 03/07/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην αντίστοιχη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ στo τηλέφωνo: 2468031689, και στη ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ. στο τηλέφωνο 2465022800,  καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr. 

Ο  Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.

Λουκάς Κοτρώτσιος