Δήμος Βοΐου, Σειρά διαδικτυακών εισηγήσεων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, Δημήτριος Καραμπερόπουλος: «Οι Σιατιστινοί σύντροφοι του Ρήγα Βελεστινλή», Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, 19:30

Σειρά διαδικτυακών εισηγήσεων του Δήμου Βοΐου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,

Δημήτριος Καραμπερόπουλος: «Οι Σιατιστινοί σύντροφοι του Ρήγα Βελεστινλή», Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, 19:30

Σήμερα, Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, 19:30 ξεκινά η σειρά διαδικτυακών εισηγήσεων του Δήμου Βοΐου «Το Βόιο στην δημιουργία και στην πορεία του ελληνικού κράτους» με την εισήγηση του Δρ. ιατρού κ. Δημήτριου Καραμπερόπουλου Πρόεδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα με τίτλο «Οι Σιατιστινοί σύντροφοι του Ρήγα Βελεστινλή». 

Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου (https://dimosvoiou.gr/). 

Ο Δρ. ιατρός κ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος είναι ιστορικός της Ιατρικής και ασχολείται ιδιαίτερα με την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και τους ιατρούς της αρχαιότητας Ιπποκράτη και Γαληνό. Είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα (http://www.rhigassociety.gr/new/ ) και έχει διοργανώσει επτά διεθνή Συνέδρια για τον Ρήγα Βελεστινλή και τη γενέτειρά του, εκδίδοντας παράλληλα τους τόμους των Πρακτικών τους. 

Επιμελήθηκε την ολοκληρωμένη για πρώτη φορά έκδοση ΑΠΑΝΤΩΝ των έργων του Ρήγα το 2007 με ευρετήρια και σχόλια. Έχει εκδώσει το Σύνταγμα του Ρήγα σε δέκα γλώσσες, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές. Έχει παρουσιάσει τις τρεις σημαντικότερες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών για τον Ρήγα.

Τελευταία βιβλία του:

«Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του» και 

«Μελέτες για τον Ρήγα Βελεστινλή. 30 χρόνια (1990-2020)».

Εισερχόμενα