Δήμος Βοΐου : Συνεδρίαση την 8η του μηνός Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 8η του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Εκλογή Αντιπροσώπων του Δήμου Βοϊου για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΥΠΡΑ Α.Ε. της 13 Οκτωβρίου του έτους 2015. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ., Δ.Σ. και Πρόεδρος του Δ.Σ, της ΔΥ.ΠΡΑ. Α.Ε.
2
Έκφραση γνώμης επί της μελέτης της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” του έργου: «Σταθμός Διοδίων Αλιάκμονα και Ανισόπεδος Κόμβος Μικροκάστρου». – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.
3
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας για το σχολικό έτος 2015 – 2016.- Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
5
Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων. – Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
6
Έγκριση δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου & Αντιδημάρχων, στο εξωτερικό.- Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
7
Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στην 2η διεθνή έκθεση τουρισμού “GREEK TOURISM EXPO” (Αθήνα, 4-6/12/2015) και ψήφιση σχετικής πίστωσης. – Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
8
Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
9
Αποδοχή της αρ.3659/17-09-2015 απόφασης ένταξης του έργου: «Αγορά διατηρητέου κτιρίου μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του (710 τ.μ.) και τον λιθόκτιστο μανδρότοιχο, ιδιοκτησίας κατά τα 5/8 κ. Θεοδώρου Χαρ. Τζώνου, τα υπόλοιπα 3/8 είναι ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Σιάτιστας (νυν Δήμος Βοΐου), καθώς και μίας στενής λωρίδας (ρούγας) προς το όριο του ακινήτου με ιδιοκτησία κληρ. Γ. Λιάτου, εκτάσεως 26 τ.μ. της οποίας απόλυτος κύριος (κατά 100%) είναι ο κύριος Θεόδωρος Χαρ. Τζώνος]» στο Πράσινο Ταμείο. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10
Υποβολή συμπληρωματικής πρότασης για ένταξη έργων στο νέο ΕΑΠ 2012 – 2016. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11
Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου τρέχοντος έτους. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΡΙΝΟ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, της πράξης με τίτλο: «Επίλυση Υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα Δήμου Βοΐου (Αρ. Μελέτης 11/2013)» (MIS 479940).- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, με τίτλο: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην περιοχή του γηπέδου στον οικισμό Γαλατινής». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της πράξης, με τίτλο: «Ύδρευση Δαμασκηνιάς (Αρ. μελέτης 5/2013)» με κωδικό MIS 477995. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
18
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 1ου υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βελανιδιάς (Αρ. μελέτης 29/2010)» της πράξης: «Ύδρευση Οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου (MIS 451725)». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
19
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, με τίτλο: Αποκατάσταση παλαιού σχολείου ΤΔ Παλαιοκάστρου και διαμόρφωση σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
20
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 1ου υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βελανιδιάς (Αρ. Μελέτης 29/2010)» της πράξης «Ύδρευση Οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου» (MIS 451725). -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος
21
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, Δ. ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος
22
Διατύπωση γνώμης για την επιλογή σφαιρικής Δικλείδας και φρεατίου καταναλωτή της πράξης: «Ύδρευση Δαμασκηνιάς (Αρ. Μελέτης 5/2013)» (MIS 477995). -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
23
Τροποποίηση σφαιρικής Δικλείδας του 1ου υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βελανιδιάς (Αρ. Μελέτης 29/2010)» της πράξης «Ύδρευση Οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου» (MIS 451725). -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
24
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΚΝΑΔΩΝ» Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
25
Έγκριση απόφασης ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». -Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δ.Σ. & Πρόεδρος ΝΠ.
26
Αποδοχή παραίτησης της κ. Μαρκούση Χ. από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βοΐου και αντικατάστασής της από αναπληρωματικό μέλος.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.
27
Αποδοχή παραίτησης της κ. Μαρκούση Χ. από μέλους του Δ.Σ. της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Βοΐου και ορισμός νέου μέλους. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος Δ.Σ.
28
Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Τσαρχάς Ι. Αντιδήμαρχος.
29
Μεταβίβαση της υπ΄ αριθμ. 27408258 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Κέντρο Εκπομπής Τσοτυλίου) στην εταιρεία Digea Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. – Εισηγητής ο κ. Τσαρχάς Ι. Αντιδήμαρχος.
30
Αίτημα για καταχώριση οφειλών ύδρευσης από 2012 και πριν στη ΔΕΥΑΒ. -Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Δ.Σ. & Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ.
31
Αιτήσεις.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Λυσσαρίδης