ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, που λειτουργούν στα πλαίσια θρησκευτικών επετειακών εορτών – εκδηλώσεων του Δήμου Βοΐου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, που λειτουργούν στα πλαίσια θρησκευτικών επετειακών εορτών – εκδηλώσεων του Δήμου Βοΐου.

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (Ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο κ.λ.π.).
  • Την υπ’ αριθμ. 286/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας  θρησκευτικών – επετειακών εμποροπανηγύρεων και άλλων, όπου καθορίζονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκειά της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
  • Την υπ’ αριθμ. 89/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη και οι χώροι.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υπαίθρια αγορά .

Οι θέσεις δραστηριοποίησης καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/αΗμερομηνίαΕορτήΔιάφοραΚαλλιτεχνήματαΚαντίνεςΦορητή έψηση
1Κινητή γιορτή(40ημέρες μετά το Πάσχα) ΑΝΑΛΥΨΕΩΣ (κινητή γιορτή )4222
225-ΙΟΥΛΙΟΥΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ8212
36-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ 
8+4212
414-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Σιάτιστα10 διανέμονται ανάλογα με την ζήτηση 214
522-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ9ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ5233
6
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ Από 2 – 5 σε κάθε κοινότητα ανάλογα με την ζήτηση Μέχρι  2 σε κάθε κοινότητα Μέχρι 2 σε κάθε κοινότητα Μέχρι 2 σε κάθε κοινότητα 
7Οι ημέρες ορίζονται βάση  προγράμματος του Δήμου για κάθε Τ.ΚΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΑπό 2 – 5 σε κάθε κοινότητα ανάλογα με την ζήτησηΜέχρι 2 σε κάθε κοινότηταΜέχρι 2 σε κάθε κοινότητα Μέχρι 2  σε κάθε κοινότητα

Οι θέσεις στο 5 & 6 θα βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, όπου θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ή σε χώρο των εκδηλώσεων και για τον εορτασμό των πολιούχων σε κοινόχρηστους  χώρους, όπου μπορούν να αναπτυχθούν εάν ο χώρος δεν ενδείκνυται  για τέτοιου είδους  χρήση, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την τοποθέτησή τους. 

Α. Πωλητές που διαθέτουν  βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4849/2021 και τα άρθρα 1 και 2 της αριθμ. 21049 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 981 Β/3-3-2022).

Β.  Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Γ. Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο.

Δ. Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

α. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

β. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,

έως  19/7/2022 και ώρα 13.00.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας.

 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις  21/07/2022 στα γραφεία της Δ.Κ. Σιάτιστας και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή κάθε εορτής και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού και ώρα 16.59.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 160/2022 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΘΕΣΗ

Πώλησης διαφόρων προϊόντων12 ευρώ/μέτρο
Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ12 ευρώ/μέτρο
Φορητή έψηση- Καντίνες12 ευρώ/μέτρο

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα .