Δημοτικο σχολείο Καλονερίου-Μικροκάστρου :Τελετή Αγιασμού του Διδακτηρίου Μικροκάστρου στις 14/10/2018