Διαμαρτυρία των συμβούλων της Γαλατινής για τον υπάλληλο του ΚΕΠ που μετακινήθηκε στη Σιάτιστα